waspantaupihk@gmail.com   087745599877  
 Lembaga Akreditasi |  Sanksi PPIU |  Login PPIU | Kontak


PT. CAHAYA MULTAZAM PENUH CINTA


Nama : PT. CAHAYA MULTAZAM PENUH CINTA
STATUS DAFTAR HITAM TIDAK
Nomor SK : 06032300728190001
Tanggal SK : 04-05-2023
Nama Direktur : IMAM MUNTAHA
Alamat kantor : JALAN M YUSUF IV RT-RW: 004-022, KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN SUKMAJAYA, KOTA DEPOK, JAWA BARAT. TELEPON: 082124608060 EMAIL: CAHAYAMULTAZAMPC@GMAIL.COM
Akreditasi
Tgl Akreditasi
Lembaga Akreditasi

DATA CABANG


Belum ada data cabang